Ние сме свободни мъже с добро име, изповядващи високи морални и етични ценности.

Ние мислим добро, правим добро и търсим доброто. Стремим се да допринасяме за всеобщото благо на обществото, като възпитаваме социални добродетели. Вярваме, че е правилно да постъпваме морално и добродетелно и да помагаме на хората, които имат нужда от помощ и търсят помощ и подкрепа, в стремежа си да станат по-добра версия на себе си.

Вярваме, че всеки носи в себе си силата, която му е необходима да разчупи собствените си окови. Всеки притежава в латентно състояние онова, от което са изковани най-големите и стойностни личности, но всеки трябва да осъзнае, че за реализацията му са необходими решителен характер и силна воля. Висшите ценности могат да бъдат възприети само от тези хора, които са решени да се борят да станат по-добри.